VODNÍ ZÁMEK BLATNÁ

21.03.2012 12:00

Vzdálen cca 11km... prohlídky s průvodcem, max. 75 min., nejvíce 25 návštěvníků.

Prohlídková trasa:
Zámecké interiéry jsou zařízeny převážně rodovými sbírkami rodiny Hildprandtů. Prohlídka zahrnuje mimo jiné pracovnu Jana Evangelisty Purkyně, lovecký salon, empírový salon, rodinnou galerii a soukromou sbírku z Etiopie.

Zámecký park:

Zámecký park s rozlohou 42ha patří k nejpůvabnějším místům v Blatné. Veřejnosti jc trvale přístupný.Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, kteří se zde volně popásají a jsou velmi krotcí.

https://www.zamek-blatna.cz